Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oogbescherming/gelaatsscherm

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Oogbescherming/gelaatsscherm

WELK TYPE GEZICHTSBESCHERMING VOOR WELK RISICO?

Om een keuze te kunnen maken tussen veiligheidsbrillen, -maskers en -helmen, dient u eerst de gevaren inzichtelijk te hebben.

Bijvoorbeeld :

  • voor een draaibeweging kan een simpele veiligheidsbril volstaan
  • voor snijwerkzaamheden kan een gezichtsmasker meer aangewezen zijn om zowel de ogen als het gezicht te beschermen

GEZICHTSBESCHERMING TEGEN MECHANISCHE GEVAREN

Definitie : Schokken, vallen, splinters etc.

Toepassingen : Machinale bewerkingen met rondvliegende fragmentjes (metaalkrullen, water onder druk, gereedschap etc)

Gevolgen : Beschadiging of perforatie van het hoonvlies, scheuren van de iris, vertroeblingen van de lens etc.

GEZICHTSBESCHERMING TEGEN CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE GEVAREN

Definitie : Spatten van gevaarlijke vloeistoffen, giftig stof, giftige dampen, gassen etc.

Toepassingen :

  • Chemisch risico : Aanwezig in de meeste industriële sectoren in de vorm van poeders, spuitbussen, vloeistoffen, gassen, dampen etc.
  • Biologisch risico : Aanwezig in de medische omgeving, de voedingsindustrie, bij afvalverwerking etc. maar ook in omgevingen die gunstig zijn voor de ontwikkeling van micro-organismen zoals airconditioning installaties etc.

Gevolgen : Brandwonden of aandoeningen aan het hoornvlies, acute conjunctivitis, virale infectie, vertroebeling van de lens etc.

GEZICHTSBESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN

Definitie : Sproeien van hete vloeistoffen of vaste stoffen, emissie van intense straling

Toepassingen : Stralingswarmte afkomstig van ovens, projectie van gesmolten metalen of hete vaste stoffen etc.

Gevolgen : Brandwonden aan het netvlies en gezicht, beschadiging van het hoornvlies en de lens etc.

GEZICHTSBESCHERMING TEGEN ELEKTRISCHE GEVAREN

Definitie : Elektrisch contact, kortsluiting

Toepassingen : Elektrisch booglassen, tussenkomst op een materiaal of elektrische installatie

Gevolgen : Beschadigingen of perforatie van het hoornvlies, scheuren van de iris, vertroebelingen van de lens etc.

GEZICHTSBESCHERMING TEGEN OPTISCHE STRALING

Definitie : Ultraviolet (UV) licht, infrarood (IR) licht, zichtbaar licht, laser

Toepassingen : Komt voor bij vele activiteiten in een medische of industriële omgeving

Gevolgen : Brandwonden aan het hoornvlies en het netvlies