Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dak-, wand- en gevelfolie

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Dak-, wand- en gevelfolie

WAAROM EEN ONDERDAKFOLIE?

EEN BELANGRIJKE BESCHERMING VAN UW GEBOUW

Een onderdakfolie beschermt de isolatie en het houtwerk van een gebouw. Een dak is onderhevig aan talrijke weerselementen zoals regen, sneeuw, stof, hitte, koude, vorst etc. Een onderdakscherm heeft niet de functie om de constructie waterdicht te maken, het draagt er wel tot bij.

Niet te verwarren: de onderdakfolie en het regenscherm worden aan de buitenkant van het gebouw aangebracht terwijl het dampscherm en de damprem aan de binnenkant van het huis geïnstalleerd worden.

  • Zonder folie : De isolatie en het hout zitten direct onder de dakbedekking. Zonder onderdakfolie komen regen, vocht, stof, sneeuw etc gemakkelijk binnen wat op korte of lange termijn de kwaliteit van het geraamte en van de isolatie van het dak in gevaar kan brengen.
  • Met folie : Het scherm beschermt het geraamte en de isolatie tegen vocht en andere externe factoren of bronnen van aantasting. Hun levensduur wordt hierdoor aanzienlijk verlengd.

Andere voordelen van de onderdakfolie :

  • Het vermindert het 'druk/depressie' fenomeen : Het binnendringen van regen onder de dakbedekkingselementen wordt versterkt door het fenomeen van zuiging ten gevolge van het drukverschil tussen binnen en buiten. De plaatsing van een folie onder het dak vermijdt dit fenomeen en beperkt het optillen van de dakelementen in geval van hevige wind.
  • Het leidt de infiltraties naar de dakgoot : Een onderdakfolie die correct is aangesloten op de dakgoot laat infiltratie, vochtigheid door condensatie en stof naar de dakgoot stromen. Een dakpan die niet waterdicht is, kan breken of barsten en zal dan water doorlaten.
  • het verlaagt de minimale dakhelling : De aanwezigheid van een onderdakfolie kan in sommige gevallen een lagere dakhelling mogelijk maken (zie DTU-serie 40.1 en 40.2).
  • het draagt bij tot de luchtdichtheit : Een correct aangebrachte onderdakfolie draagt actief bij tot de luchtdichtheid van het gebouw.

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN VAN EEN ONDERDAKFOLIE

Volgens de herziene CSTB 3651-2 specificatie zijn 4 soorten installatie mogelijk :

  • geventileerde installatie op niet-continue steunen : Strakke installatie op discontinue dragers met ventilatie aan de onderzijde van de folie (geventileerde zolder of verbouwde zolder met geventileerde luchtruimte tussen de thermische isolatie van de helling en de folie onder het dak).
  • geventileerde installatie op doorlopende steunen : Installatie op doorlopende, aan de onderzijde geventileerde dragers (geventileerde zolder of verbouwde zolder met een geventileerde luchtruimte tussen de thermische isolatie van de helling en het manteldek).
  • niet-geventileerde installatie op niet-continue steunen : Opgespannen montage op niet-geventileerde dragers aan de onderzijde van de folie (in contact met de thermische isolatie geïnstalleerd volgens de CSTB specificatie nr. 3560 tussen de kepers en afwerking op hetzelfde niveau als de kepers of in contact met een niet-geventileerde luchtruimte).
  • installatie in contact met een isolerend complex : Installatie in contact met een van buitenaf aangebracht isolatiecomplex (sandwichpanelen, sarkingtechniek).

WAT IS EEN REGENSCHERM

DTU 31.2 definieert een regenscherm als volgt: "Een materiaal dat onder de buitenbekleding van de muur (of de steunmuur) wordt gebruikt als bescherming tegen de doorgang van water, maar dat waterdamp doorlaat en doorlaatbaar blijft. Het kan bijdragen tot de luchtdichtheid van de constructie". DTU 31.2 bepaalt dat het regenwerende materiaal een "permeantie ≥ 0,5 g/m².h.mmHg" moet hebben (Sd ≤ 0,18 m).

Een regenscherm moet zonder onderbreking worden geplaatst met een minimale overlapping van 5 cm bij horizontale voegen en een minimale overlapping van 10 cm bij verticale voegen.